27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Zajednički stručni skup Sekcije infektologa SLD i Sekcije infektologa Republike Srpske na Medicinskom fakultetu u Foči

Dana 09.06.2017. godine u 17 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Foči održaće se zajednički stručni skup infektologa u organizaciji Društva doktora medicine Republike Srpske (Podružnica Foča ), Sekcije infektologa SLD i Udruženja infektologa Srbije.

Infektolozi će održati predavanja koja će obuhvatiti sledeće oblasti:

  1. Prof. dr Eleonora Gvozdenović-Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS Beograd, Infektivne bolesti u XXI veku
  2. Prof. dr Milotka Fabri -Klinika za Infektivne bolesti KC Vojvodine, Novi Sad ,,Interferon –free’’ terapija hroničnog hepatitisa C
  1. Doc. dr Goran Stevanović – Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS Beograd Uticaj primene antibakterijske terapije na razvoj antimikrobne rezistencije
  1. Prof. dr Miloš Korać-Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS Beograd Dijagnostički i terapijski pristup C.difficile infekciji
  1. Dr Dubravka Salemović-Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS Beograd Savremena terapija HIV infekcije