20.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 25 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.

Unyvero sistem za brzu detekciju DNK

U službi za mikrobiologiju naše ustanove instaliran je Unyvero sistem za brzu detekciju DNK velikog broja uzročnika bakterijskih infekcija, te genskih markera za rezistenciju antibiotika, PCR metodom koja je potpuno automatizovana.

 

 

 

Unyero kasete za dijagnostiku pneumonija i infekcija implantata kao i tkiva, hirurških rana u jednom testu kombinuju detekciju patogena i rezistentnih patogena sa rezultatima u roku od 4 sata.

Unyvero.

U isto vrijeme obrađuju 39 analiza iz uzorka pacijenta, što ubrzava odluku o vrsti terapije tokom liječenja.