27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Anketa – Šta je uticalo na vaš smještaj baš u našu ustanovu?

 

Najrašireniji princip vrednovanja kvalitete stručnog rada jeste stručni nadzor zasnovan na primjeni tzv. profesionalnih standarda. Uz ostalo, standardizacija uključuje akreditaciju i kategorizaciju bolnica. Svjetska zdravstvena organizacija davno je dala jasne smjernice kako provesti akreditacije.

 

Glavni cilj ove ankete je dobijanje rezultata na osnovu kojih  ćemo poboljšati  unapređenje kvalitete bolničke zdravstvene zaštite i ostvarivanje komunikacije s korisnicima bolničke zdravstvene zaštite.

[poll id=”3″]