27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Odjeljenje NEUROLOGIJE

Služba je organizovana 1965. godine kada je otvoren prvi paviljon Bolnice. Specijalisti Neuropsihijatriske klinike iz Sarajeva su prve četri godine pomagali razvoju službe. Početkom 70-tih godina u službu je došao ljekar neuropsihijatar dr Dimitrije Cekić. U službi je 1975 gidine počeo sa radom Kabineta za EEF. Služba se organizovano, kadrovski i tehnički priprema da preuzme veliku odgovornost organizovanja nastavne baze.

Informacije:

  • U sklopu neuropsihijatrijskog odeljenja radi i jedan specijalista medicinske psihologije
  • Radno vrjeme službe je svakog radnog dana od 07:00 do 14:00h
  • Za pregled je neophodno imati uputnicu iz Doma zdravalja.
  • Spec.med.psihologije radi sve psihodijagnostičke metode za djecu i odrasle, uključujući i neuropsihološka ispitivanja, te savjetodavni i psihoterapijski rad (Kognitivno – bihejvioralna psihoterapija) sa djecom i odraslim.
  • Direktni telefon: +38758/222-510

Kadrovi: 

Prim.dr Danilo Mihajlović-neuropsihijatar

Dr Gabrijela Šolaja-neurolog

Dr Jelena Ćosović-Ivanović-neurolog

Mr sc.med. Branislava Ćurčić-neurolog

Aleksandra Salamadić-medicinski psiholog