25.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 17 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odsjek ONKOLOGIJE

Samostalni odsjek Onkologija u okviru Interne klinike II osnovan je 2001. godine.Odsjek je organizovan po principu dnevne bolnice. Prvi ljekar koji je ordinirao na našem odsjeku bila je mr sc. med. dr Nada Cicmil-Sarić, hemato-onkolog koja je na našem odsjeku radila od 2001. godine do 2007. godine.

Osnovni zadatak odsjeka je aplikovanje hemioterapije i hospitalizacija svih pacijenata kojima je u toku hemioterapija, i onih koji se javljaju i iz drugih razloga (uglavnom, neželjenih efekata). Trenutno, raspolaže sa dvije sobe (6 kreveta) za pacijente koji primaju višednevne protokole i prostoriju za aplikovanje citostatika opremljenu sa posebnom komorom za pripremu istih. Prostorija za aplikovanje citostatika uređena je po svim standardima uključujući klima uređaj, TV uređaj i odgovarajuće krevete.

Odijel, obzirom, da je organizovan, po principu dnevne bolnice ordinira terapiju od ponedjeljka do petka od 07 sati ujutro do 14 sati. Na odjelu su zaposlene dvije medicinske sestre, što zadovoljava potrebe u skladu sa protokom pacijenata.

Obzirom da je osnovni zadatak onkologije aplikovanje citostatika, neophodno je da svi pacijenti hospitalizovani na našem odjeljenju imaju postavljenu odgovarajuću dijagnozu potkrijepljenu PH nalazom, te da su prethodno prezentovani Onkološkom konzilijumu naše Ustanove ili drugih Ustanova u Republici Srpskoj. Onkološki konzilijum naše Ustanove čine onkolog, hirurg, patolog, radiolog i klinički psiholog.

Trenutno, onkolog u našu Ustanovu dolazi na 15 dana naizmjenično, Dr Jadranka Jovović iz Kasindola i Dr Dragana Petrović iz Sremske Kamenice Novi Sad. Takođe, u tom periodu se održava i Onkološki konzilijum u našoj Ustanovi kao i ambulantni pregledi pacijenata.

O rasporedu dolazaka gore navedenih subspecijalista, kao i eventualnim promjenama pacijenti su uredno prethodno obavješteni. U međuvremenu ljekari specijalisti kao i oni koji se usavršavaju iz oblasti Onkologije zaposleni u našoj Ustanovi zaduženi su za pacijente kojima se aplicira hemioterapija.

Na našem odjeljenju apliciraju se svi citostatici A i B liste Fonda Zdravstvenog osiguranja, a snadbjevenost citostaticima je zadovoljavajuća zahvaljujući dobroj koordinaciji sa Fondom zdravstvenog osiguranja i nacionalnim koordinatorom za citostatike. Protokoli koji se aplikuju na našem odjelu su u skladu sa odgovarajućim preporukama i smjernicama (ESMO preporuke).

Svi pacijenti prije aplikovanja hemioterapije dobijaju sve informacije o mogućim neželjenim efektima terapije, njihovom postupanju u slučaju nastanka istih, načinu rada službe kao i kontakt telefone te sve ostale informacije koje pacijenti traže. Prije započinjanja hemioterapije neohodno je da svi pacijenti potpišu pristanak za aplikovanje iste.

 

Kadrovi:

  • Mr sc. med. Nikolina Dukić, Internista-onkolog
  • Mr sc. med. Jelena Vladičić-Mašić, Internista-onkolog