15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odsjek NEFROLOGIJE SA HEMODIJALIZOM I OPŠTOM INTERNOM MEDICINOM

Odsjek za nefrologiju je počeo sa radom otvaranjem hemodijaliznog centra 20.januara 1979. godine, a u sklopu Internog odjeljenja (tada II centar na području bivše Republike BiH). Temelji nefrologije zasnivaju se na požrtvovanosti, stručnosti i ljubavi prim. dr Stoje Radivojević (internista-nefrolog) koja je uspješno vodila ovaj odsjek u periodu od 1979. god do 2008. godine. U početku dijalizni centar je raspolagao sa dva „Gambro“ aparata i dva kreveta.U saradnji sa VMA početkom ’90-tih godina kod trojice mladih pacijenata je uspješno izvršena transplantacija bubrega,kada je prosječno bilo oko 1400 akutnih dijaliza. Pacijenti na hroničnom tretmanu hemodijalize se redovno kontrolišu i prate od strane specijalista koji su na raspolaganju u našem kliničkom centru.

Na nefrološkom odjeljenju uspješno su liječene TBC bubrega, renalne kalkuloze, upale bubrega,akutno zatajivanje bubrega,trovanja uz rano otkrivanje anomalija bubrega.

Nefrološko odjeljenje pruža mogućnost osnovog liječenja bubrežnih bolesnika uz dijagnostiku i procjenu funkcije bubrega. Hemodijalizni centar radi po principu dnevne bolnice, u dvije smjene. Vremenom se proširio i sada su na raspolaganju 6 aparata uz medicinsko osoblje koje je edukavano za rad u dijaliznom centru.

Otvoren je novi hemodijalizni centar koji će omogućiti savremen pristup pacijentima sa hroničnom i akutnom bubrežnom insuficijencijom, kao i svu ostalu udobnost koju ovakvi teški pacijenti zahtijevaju.

 

Kadrovi:

Mr sc. med. Marijana Kovačević
Internista- subspecijalista nefrolog