15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odsjek ENDOKRINOLOGIJE I BOLESTI METABOLIZMA SA OPŠTOM INTERNOM MEDICINOM

Početak rada endokrinološke službe vezuje se za početak rada Internog odjeljenja odnosno sa osnivanjem bolnice Foča 1958. godine. Osnivanjem Medicinskog fakulteta u Foči, osniva se odsjek za endokrinologiju u okviru klinike za internu medicinu, čime ova služba postaje i nastavna baza Medicinskog fakulteta.

Odjeljenje se sastoji od stacionarnog i ambulantno-polikliničkog dijela. Odsjek raspolaže sa 6 postelja. Zahvaljujući dobroj saradnji sa ostalim službama naše Ustanove u mogućnosti smo da pružimo savremenu dijagnostiku i liječenje.

 

Procedure:

 • Oboljelim od šećerne bolesti koja predstavlja jednu od najčešće bolesti sadašnjice.
 • Poremećajima metabolizma ,naročito metabolizma lipida
 • Oboljenja štitaste žlijezde (radi se biopsija štitaste žlijezde-FNA,primjena pulsativnih doza kortikosteroida u terapiji endokrine oftalmopatije a planiranim   razvojem  nuklearne medicine  upotpunila bi se dijagnostika i liječenje oboljenja štitaste žlijezde)
 • Testiranje i preoperativna priprema pacijenata sa tumorima hipofize kao i ordiniranje terapije Sandostatinom
 • Testiranje i preoprativna priprema pacijenata sa oboljenjima nadbubrežne žlijezde
 • Liječenje osteporoze i dijagnoza iste uz pomoć DEX-e.
 • Liječenje ginekološko-endokrinoloških oboljenja u saradnji sa službom za ginekologiju
 • Urološko-endokrinološke bolesti u saradnji sa službom za urologiju.
 • U saradnji sa psihologom prate se oboljeli sa poremećajima ishrane:gojaznost,anoreksija nervoza i bulimija
 • I druge metaboličke i endokrinološke bolesti.

 

Planira se:

 • Osnivanje polikliničko-dijagnostičkog odjeljenja sa Dnevnom bolnicom
 • Osnivanjem centra za edukaciju pacijenata i medicinskih radnika putem kojeg bi se obavljala kontinuirana medicinska edukacija iz oblasti dijabetologije
 • Razvoj savjetovališta za osteoporozu
 • Razvoj savjetovališta za gojaznost

 

Kadrovi:

Prim. dr Snežana Mališ
Specijalista interne medicine-subspecijalista endokrinolog
Dr Olivera Čančar
Specijalista interne medicine-subspecijalista endokrinolog
 • Ambulanta za endokrinologiju radi svakim radnim  danom od 11 do 13h.