15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odsjek DERMATOVENEROLOGIJE

Kontinuiran i organizovan razvoj Dermatovenerološke službe u Foči počinje 1963. godine dolaskom dr Nede Kraljek-Savović sa dermatovenerološke klinike iz Zagreba. Odjeljenje je otvoreno 1965. godine. Interesantno je da je prvi dermatovenerolog koji je radio kao kotarski ljekar u Foči bio čuveni poljski ljekar Leopold Gluk. Dr Neda Kraljek-Savović je radila do 1976. godine i za to vrijeme uspjela dobro da organizuje službu i poboljša stručni rad na odjeljenju i u dispanzeru. Prelazne periode u razvoju ove službe pomagali su specijalisti sa dermatovenerološke klinike iz Sarajeva.
Od 1976. godine na dermatologiji radi dr Relja Divljan kao načelnik odjeljenja sve do odlaska u penziju. Godine 1992. dr Divljan se aktivno uključuje u nastavu K.C. Medicinskog fakulteta opšte bolnice u Foči. Piše i objavljuje stručne radove u medicinskim časopisima. Početkom 1985. godine priključuje mu se u radu dr Slavka Gavrilović, a zadnjih godina službi se pridružuju dr Nataša Đokanović  i dr Vesna Stanojević.
Danas, dermatovenerološko odjeljenje u sastavu Kliničkog centra Istočno Sarajevo, raspolaže sa hospitalnim i ambulantnim dijelom (opšta specijalistička ambulanta i specijalizovana ambulanta za alergologiju), a predstavlja i nastavnu bazu za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje se sprovodi praktična nastava iz ovog predmeta. Kao takvo, Dermatovenorološko odjeljenje značajno je uvećalo obim i kvalitet usluga iz ove oblasti medicine.

 

Dijagnostičke i terapijske procedure:

 • Uzimanje materijala za mikološku analizu sa promjena na noktima
 • Uzimanje materijala za mikološku analizu sa promjena u kapilicijumu
 • Uzimanje materijala za bakteriološku dijagnostiku
 • Uzimanje uretralnog brisa
 • Kožni epikutani test (Patch test) – evropski standard i očitavanje
 • Kožni epikutani test (Patch test) – profesionalni alergeni i očitavanje
 • Kožni (Prick test) – standardni inhalatorni i nutritivni alergeni i očitavanje
 • Imunoterapija (specifična hiposenzibilizacija)
 • Izvođenje testova na fizikalnu urtikariju (test na hladnoću, test na pritisak, test na dermatografizam, test na toplotu)
 • Biopsija kožnih promjena
 • Toaleta žarišta na koži
 • Intraleziona terapija
 • Ekskohleacija virusima izazvanim izraslina na koži
 • Dermatokozmetološko savjetovalište
 • Toaleta i tretman ulceracija
 • Uzimanje mjera za kompresivne čarape
 • Fotodokumentacija

 

Kadrovi:

Prim. dr Slavka Gavrilović Specijalista dermatovenerolog
Dr Darka Živanović-Vlaški Na specijalizaciji iz dermatovenerologije
Dr Miloš Divjak
Na specijalizaciji iz dermatovenerologije

 

Informacije:

 • Direktni telefon: +38758/222-513
 • Radno vrijeme ambulante  od 10 – 13 h svakog radnog dana.