15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odjeljenje oftalmologije

Oftalmološka služba u Foči  počela je  sa radom 1966.godine.Dr Mehmed Hodžić je otvorio odjeljenje ,a prvi načelnik je bio dr Robert Mak Klur.Nakon njegovog odlaska u službi su radili specijalisti Očne klinike Beograda.Prvi stalni oftalmolog je bio dr Radisav Radović do 1972. godine. U to vrijeme je radila i dr Borjanka Goldberger Jedan  period službi su pomagali specijalisti Očne klinike Sarajevo, a 1974.godine na odjeljenje dolaze dr Ružica Oklobdžija-Lukšić i dr Velimir Gigović koji je dao značajan dopinos  razvoju  službe. Njima se kasnije pridružuje dr Rajko Pržulj i dr Mila Radović. Osnivanjem Medicinskog i Stomatološkog fakulteta odjeljenje postaje nastavna baza.

Danas u službi rade specijalisti mr sc. med. Nada Avram, dr Biljana Trivunčević-Simetić, dr Nada Blagojević i dr Mirjana Gigović.

Odjeljenje  ima:

 • 9 postelja,
 • odjeljensku ordinaciju( za hospitalizovane pacijente),
 • operacionu salu (za potrebe ORL, MFH i oftalmologije)
 • Specijalističko konsultativnu oftalmološku ambulantu
 • Kabinet za prednji segment oka i glaukom
 • Kabinet za vaskularne bolesti retine-Medical retina( digitalna fundus kamera Carl Zeiss-Visucam 500 i Laser aparat-Zeiss)
 • Kabinet za ambiopiju i strabologiju
 • Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku oka

Dijagnostičke procedure:

-Ispitivanje vida bez korekcije i sa korekcijom
-Određivanje korekcije sa naočarama
– Skijaskopija (objektivno određivanje refrakcije)
– Oftalmometrija po Javalu (mjerenje zakrivljenosti rožnjače)
– Autorefraktometrija (objektivno određivanje refrakcije)
– Pregled pacijenata koji nose kontaktna sočiva
– Određivanje probnih sočiva
– Pregled svih pacijenata sa strabizmom i ambliopijom
– Ispitivanje konvergencije (PP konvergencije i PP akomodacija)
– Makulo-makularni test
– Makulo-makularni test
– Pregled prednjeg segmenta na biomikroskopu
– Pregled komornog ugla gonioskopskom lupom na biomikroskopu
– Pregled zadnjeg segmenta biomikroskopom nonkontaktnim i kontaktnim lupama
– Cjelodnevno mjerenje IOP-a kod ležećih pacijenata i vanjskih pacijenata koji se vode kao pacijenti dnevne bolnice
– Gonioskopija
-Test opterećenja vodom
-Test na midrijazu
– Mjerenje introkularnog pritiska aplanacionim tonometrom
– Uzimanje materijala sa prednjeg segmenta oka za mikrobiološku analizu
– Ispitivanje sekrecije suza
– Schirmerov test (test sekrecije suza)
– Seidlov test
– Test po Hertelu (EGZOFTALMOMETRIJA)
– Test kolornog vida po Ishihari
– Testiranje Amslerovom rešetkom centralnog vidnog polja
-Fluoresceinska angiografija
-Foto fundus
-Konsultativni pregledi nedonoščadi

Terapijske procedure:

Kontrola i stručni nadzor nad pacijentima koji leže zbog povreda i upalnih oboljenja oka
-Kontrola i stručni nadzor nad pacijentima koji su primljeni u bolnicu zbog svih formi glaukoma
-Laserska hirurgija oka: Laserfotokoagulacija kod dijabetične retinopatije, kod ostalih vaskulopatija, kod ruptura retine, te kod okluzivnih bolesti retine i horioidee
-Subkonjuktivalna, parabulbarna i intravitrealna aplikacija lijekova
-Propiranje suznih puteva
-Sondiranje suznih puteva
-Vađenje stranih tijela sa površine oka
-Epilacija cilija

Ambulantni rad:

 • opšti oftalmološki pregled djece i odraslih
 • pregled i praćenje pacijenata sa strabizmom i ambliopijom
 • ispitivanje  vidne oštrine, korekcija  refrakcionih mana, skijaskopija
 • propiranje i sondiranje suznih puteva
 • ispitivanje sekrecije suza-Schirmerov test i  BUT test
 • egzoftalmometrija po Hertelu
 • test pseudoizohromatskim tablicama po Ischiari
 • ispitivanje funkcije makule-test po Amsleru

Hirurški zahvati:

-Hirurško zbrinjavanje povreda prednjeg segmenta oka
-Operacije katarakte metodom ekstrakapsularne operacije sa ugradnjom IOL
-Sekundarna ugradnja IOL
-Operacija kod glaukoma bazalna iridektomija
-Operacija kod glaukoma trabekulektomija
-Operacija kod glaukoma trepanotrabekulektomija
-Operacija pterigijuma metodom Autotransplantacije konjuktive
-Operacija pterigijuma metodom ablacije pterigijuma sec. Arlth.
-Operacije tumora kapaka
-Operacije halaciona
-Operacije hordeoluma
-Operacije ksantelazme
-Operacije dermatohalaze
-Operacije ektropiuma i entropiuma
-Evisceratio bulbi
-Enucleatio bulbi

Zaposleni ljekari i informacije:

Mr sc. med. Nada AvramSpecijalista oftalmolog
Dr Biljana Trivunčević -SimetićSpecijalista oftalmolog
Dr Mirjana GigovićSpecijalista oftalmolog
Dr Nada BlagojevićSpecijalista oftalmolog
Kontakt telefoni: lokal: 263-odjeljenje i 285-ambulanta, direktni: +387-58/222-519

Radno vrijeme službe je od 7-15 h uz 24-oro časovnu pripravnost.

Radno vrijeme oftalmološke ambulante je od 10-13 h radnim danom.