25.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 17 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odsjek vaskularne i grudne hirurgije

Vaskularna i grudna hirurgija

Odjeljenje vaskularne i grudne hirurgije sastavni je dio Centra za hirurgiju Univerzitetske bolnice Foča  i bavi  se liječenjem pacijenata sa oboljenjima i povredama krvnih sudova glave i vrata, grudnog koša, abdomena, gornjih i donjih ekstremiteta. Takođe se bavi i zbrinjavanjem hitnih stanja u grudnoj hirurgiji.  Kao dio Centra za hirurgiju bavi se i edukacijom ljekara na specijalizaciji i nastavna je baza za ove oblasti hirurgije studenata Medicinskog fakulteta u Foči koji je u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U sastavu Centra za hirurgiju, odjeljenju vaskularne hirurgije pripada 11 bolesničkih  postelja i jedna operaciona sala u sastavu Centralnog operacionog bloka Univerziteske bolnice Foča, opremljena za klasične operativne zahvate iz oblasti vaskularne hirurgije. Planira se nabavka opreme za endovaskularne procedure, koje ce se raditi u saradnji sa radiolozima naše ustanove. Operisani bolesnici koji zahtijevaju tretman u Jedinici hirurškog intenzivnog liječenja, imaju na raspolaganju opremljen prostor i veoma dobro edukovan kadar iz oblasti anesteziologije, reanimacije, intenzivne terapije i terapije  postoperativnog bola.

Ambulanta:

Ambulantni rad se odvija u prostorijama Urgentno prijemnog bloka gdje postoji Ambulanta za vaskularnu hirurgiju. Hitna stanja iz vaskularne hirurgije zbrinjavaju se preko Prijemno – urgentnog  bloka  Univerzitetske bolnice Foča.  Postoji pripravnost iz oblasti vaskularne i grudne hirurgije tokom 24 sata.

Dodatna dijagnostička obrada vaskularnih bolesnika obavlja se u Centru za radiološku dijagnostiku naše ustanove, gdje postoji potrebna dijagnostička oprema ( Ultrazvučna dijagnostika, CT, Angio – CT ), a u pripremi je i prostor i oprema za invazivnu vaskularnu dijagnostiku. Specijalisti radiologije su osposobljeni za izvođenje svih dijagnostičkih procedura iz vaskularne hirurgije.

 

U odsjeku za vaskularnu i grudnu hirurgiju KBS Foča obezbjeđuje se liječenje sledećih oboljenja i povreda:

  • Aneurizme i pseudo aneurizme trbušne aorte i arterija gornjih i donjih ekstremiteta
  • Arterijske revaskularizacije ( bypass procedure ) na trbušnoj aorti ilijačnim arterijama i arterijama gornjih i donjih ekstremiteta
  • Operacije na supraaortnim granama ( karotidna bolest )
  • Hirurško liječenje anomalija i tumora krvnih sudova
  • Operativno liječenje retroperitonealnih tumora koji su u koliziji sa krvnim sudovima
  • Operativni zahvati na venskom sistemu ( operacije varikoziteta, operacije na komunikantnim venama )
  • Kreiranje svih vrsta AV pristupa za hemodijalizu,  (nativna AV fistula, sintetski AV graft), plasiranje privremenih CVK za hemodijalizu, plasiranje permanentnih ( trajnih ) CVK  za hemodijalizu, liječenje aneurizmatskih promjenjenih AV fistula.
  • Zbrinjavanje vaskularne hirurške traume
  • Konzervativno liječenje arterijskih i venskih oboljenja (tromboze dubokih i površnih vena, vazospazični poremećaji)
  • Hitna stanja u grudnoj hirurgiji

Zaposleni ljekari i konsultanti:

Prof. dr Radmil Marić Specijalista opšte hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije
Prof. dr Svetolik AvramovVaskularni hirurg-konsultant
Doc. dr Milorad Bijelović Grudni hirurg -konsultant