27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Odjeljenje urologije

Odsjek za urologiju je sastavni dio Hirurške klinike i postoji duži niz godina.Odsjek za urologiju je sastavni dio naučne baze medicinskog fakulteta kao i baza za obuku ljekara na specijalizaciji iz urologije i drugih srodnih medicinskih disciplina.

Odsjeku za urologiju pripada 9 postelja.U sklopu operacionog bloka ima jednu operacionu salu sa opremom za sve otvorene i endoskopske operativne zahvate.U postoperativnom toku pacijenti čija težina operacije i komorbiditeti to zahtjevaju smještaju se u jedinicu intenzivne njege, koja je opremljena svom potrebnom opremom za liječenje ovakvih bolesnika.

 

 Usluge koje se pružaju:

Dodatna dijagnostička obrada uroloških bolesnika obavlja se u radiološkoj službi, te službama za patologiju, citologiju, mikrobiologiju i parazitologiju.

 

U odsjeku za urologiju KBS Foča obavlja se liječenje sledećih oboljenja i povreda:

  •  bolesti bubrega i gornjeg kanalnog sistema
  • bolesti uretera
  • bolesti mokraćne bešike
  • bolesti spoljnih genitalija muškarca
  • bolesti uretre kod žena

U urološkoj ambulanti se rade pored ambulantnih pregleda, uroloških ehosonografskih pregleda i endoskopske intervencije u cilju dijagnostike,kontrole i minimalnog endoskopskog liječenja koje ne zahtijeva anesteziju bolesnika. Takođe u ambulantnim uslovima se rade i manji operativni zahvati koji se obavljaju u lokalnoj anesteziji.

 

Zaposleni ljekari:

Dr Zoran Šarenac Specijalista urolog