25.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 17 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odsjek plastične i rekonstruktivne hirurgije

Odjeljenje plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije je sastavni dio Hiruške klinike, a osnovana je 1993. godine od strane akademika prof. dr Boriše Starovića. U razvoju odjeljenja veliki doprinos su dali dr sc. med. Siniša Kojić, prof. dr Milomir Ninković i prof. dr Nebojša Rajčić. Odjeljenje je sastavni dio naučne baze Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Odjeljenje plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije posjeduje 6 postelja. Raspolaže i jednom operacionom salom u sklopu operacionog bloka. Ambulantni rad je organizovan u sklopu ambulante za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju svaki dan od 10:30 do 11:30h, kao i redovna pripravnost tokom cijele godine. Konsultant na odjeljenju  je prof. dr Milomir Ninković, šef Klinike za opekotine, rekonstruktivnu, plastičnu i hirurgiju šake KMB Bogenhausen, Minhen.

U Odjeljenju plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije sprovode se sledeće procedure:

 • estetska operacija kapaka, gornja i donja blefaroplastika
 • estetska operacija prominentnog uha
 • estetska operacija na licu, korekcija bora dermalnim filerima
 • zatezanje stomaka (mini abdominoplastika i kompletna abdominoplastika)
 • uvećenje usana hijaluronskom kiselinom i aquamidom
 • operacija ginekomastije
 • rekonstruktivne operacije na perifernim nervima
 • operacije kompresivnih neuropatije šake (Sindrom karpalnog kanala i Guyonovog kanala)
 • rekonstruktivne operacije na šaci, replantacije
 • operacije transpozicije tetiva na šaci kod ireverzibilnih oštećenja nerava ruke
 • Doupuytrenova kontraktura, Stenozirajući tendovaginitis
 • rekonstrukcija nosa, uha, kapaka, usana, poglavine i obrva
 • operacija kongenitalnih anomalija na šaci (syndactylia, polydactylia)
 • liječenje opekotina koje zahvataju do 20% površine tijela
 • rekonstrukcija dojke, primarna i sekundarna
 • rekonstrukcija mekotkivnih defekata slobodnim kožnim transplantatima, lokalnim režnjevima, fasciokutanim, perforator, neurofasciokutanim, mišićnim i miokutanim režnjevima
 • konzervativno i hirurško liječenje ožiljaka

 

Zaposleni ljekari i konsultanti:

Dr Helena Marić Kujundžić Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
Prof. dr Milomir Ninković Šef klinike za opekotine, rekonstruktivnu, plastičnu i hirurgiju šake KMB Bogenhausen, Minhen - konsultant
Dr sc. med. Siniša Kojić Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, Beograd - konsultant