20.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 25 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.

Odjeljenje ginekologije i akušerstva

Ginekološko-akušerska služba je otvorena kada i bolnica 1958 godine. Službu je vodio prim.dr Adolf Goldberger-hirurg. Od 1959. godine. dolazi prvi gienkolog Dr Dana Jović pa nadalje počinje razvoj ove službe iz godine u godinu.

Veliki pečat u radu službe ostavili su: Dr P. Nančovski, Dr P. Stojčić , Dr M.Popović, Dr F.Kučuk, Dr Ž. Bezar , Dr R.Lečić. Tokom ratnih dejstava dolazi do značajnog osipanja kadrova, pada nataliteta i slabljenje službe u cjelini. Dolaskom za tadašnje prostore poznatog prof. dr Žarka Mijatovića služba se ponovo diže na noge i iz godine u godinu jača, posebno uvodjenjem novih dijagnostičkih i operativnih tehnika.

U sastavu Ginekološko – akušerskog odeljenja nalaze se:

    • Ginekološko odeljenje
    • Porođajno odeljenje
    • Specijalističko – kosultativna ambulanta sa savjetovalištem za trudnice i savjetovalištem za kontracepciju.

U sklopu odeljenja postoji ambulanta za intervenciju u lokalnoj anesteziji kao i ambulanta za intervenciju u opštoj anesteziji i ultrazvučni kabinet za ležeće pacijente.

Ginekološko odjeljenje

U sklopu operecionog bloka hiruške klinike postoji operaciona sala za ginekološke operacije iz oblasti sekundarne i tercijalne zaštite.Pored operativnog dijela na ginekološkom odjeljenju se rade preventivne (kolposkopija, PAPA,HPV tipizacija , UZ pregledi…) i dijagnostičke (HSG, laparoskopska eksploracija, eksplorativna laparotomija, biopsija grlića, eksplorativna kiretaža) procedure.

Posebna pažnja je posvećena pacijenticama u ispitivanju uzroka infertiliteta , pripremi za VTO procedure kao i liječenju samog infertiliteta.

U okviru Ginekološkog odjeljenja  je i Patologija trudnoće ( 8 kreveta ) , gdje se uz konsultativno specijalističke pregelde specijalista različitih oblasti uspješno liječe, prate , i završavaju najteže forme različitih patoloških stanja u toku same trudnoće kao i trudnice sa već postojećim oboljenjima od ranije , koje uz savremene medicinske postupke i procedure postaju majke.

Pacijentkinje za planirane- elektivne operativne zahvate  se naručuju, a njihova preoperativna priprema se obavlja ambulantno, u nadležnim domovima zdravlja.

Lista čekanja za operativne zahvate do 14 dana, zavisno od nalaza pacijentknja  i menstrualnog ciklusa.

Porođajno odjeljenje

Tradicionalno u UB Foča akušerska služba je uvijek bila na zavidnom nivou. Poštujući principe prirodnog porođaja sa jedne strane , a sa druge strane prateći savremene trendove u akušerstvu odeljenje funcioniše na principu „Baby hospital friendly“.

Sobe na odjeljenju sa jedno i dvokrevetne , pedijatrijske vizite su svakodnevne , a bebe rođene prije vremena su pod nadzorom pedijatra subspecijaliste neonatologa , kardiloga, pulmologa.

Među prvima smo u BiH počeli primjenu „ bezbolnog porođaja“ i danas 25% porođaja se uradi na ovakav način .

U toku porođaja postoji mogućnost uzimanja matičnih fetalnih ćelija (upustvo i reklamni materijal o postupku uzimanja se dobija na redovnom pregledu tokom trudnoće).

Carski rez koji je na našem odjeljenju zastupljen u procentu 25% se izvodi u različitim  vrstama anestezije ( opšta, spinalna, epiduralna ), tokom porođaja uz blagovremeno urađene briseve grla i nosa dozvoljeno je prisustvo supruga.

Zaposleni ljekari i konsultanti:

Dr sci.med Vladimir Čančar Ginekolog i akušer
Dr Miloš ĐerićGinekolog i akušer
Dr Radenko IvanovićGinekolog i akušer
Kontakt telefoni: direktni: +387-58/222-516
centrala +387-58/222-500
ljekarska soba: lokal 236
gin. odjeljenje: lokal 266
porodilište: lokal 298
gin. ambulanta: (zakazivanje pregleda) lokal 188