20.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 25 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.

Služba za RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Početak razvoja radiološke službe u Opštoj bolnici Foča , vezan je za sada već davnu 1958. godinu kada je otvorena bolnica u Foči . Služba sve od ovoga perioda pa do 1973. godine funkcioniše bez svoga kadra kada dolazi prvi ljekar specijalista radiologije  dr Dušan Jablanović, a poslije njega dr Branko Knežević i dr Žarko Rosić, koji ostaje u službi do 1979. godine.

Od 1979 .godine kao ljekar na specijalizaciji dolazi dr M. Dobrilović , a 1983. godine se vraća kao ljekar specijalista. Služba finkcioniše sa dva radiologa specijaliste sve do 1990. godine. U početku je prostor u kome je bila smještena radiološka služba bio u sastavu prijemno-urgentnog bloka  i raspolagalo se sa jednim grafoskopom  „MORAVICA „ te sa jednim SIMENSOVIM rtg aparatom koji je nabavljen 70-ih godina. Komora za razvijanje je bila ručna i bila je u sastavu pomenutih aparata.

Danas Centar za radiološku dijagnostiku raspolaže sa modernom opremom , te sa adekvatnim prostorom. Zaposlena su tri  ljekara specijaliste i jedan ljekar je na specijalizaciji.

 

RTG aparati

Raspolažemo klasičnim rtg aparatima za snimanje:

 • pluća,
 • srca,
 • abdomena,
 • koštano-zglobnog sistema.

Teledirigovani aparat za kontrasna snimanja:

 • digestivnog trakta,
 • urinarnog trakta.

Ultrazvuk

 • karlice,
 • dojke štitne žlijezde,
 • mekih tkiva,
 • mozga (novorođenčad).

Doppler

 • krvnih sudova gornjih ekstremiteta,
 • krvnih sudova donjih ekstremiteta,
 • krvnih sudova vrata,
 • transkranijalni doppler.

CT pregled body – single

 • CT torax,
 • CT abdomen,
 • CT karlice,
 • CT lokomotornog sistema.

Neuroradiologija

 • CT endokaranijuma,
 • CT hipofize,
 • CT orbite,
 • CT temporalne kosti,
 • CT kičme,
 • CT regije vrata,
 • CT viscerokranijuma,
 • CT pnš.

MSCT pregled krvnih sudova – body

 • MSCT grudne aorte,
 • MSCT abdominalne aorte,
 • MSCT renalnih arterija,
 • MSCT mezenterijalnih krvnih sudova,
 • MSCT gornjih ekstremiteta,
 • MSCT donjih ekstremiteta,
 • MSCT intra i ekstra kranijalnih krvnih sudova.

Kadrovi

Prim dr. Vesna Perović
Specijalista radiolog
Mr sc. med. Vekoslav Mitrović
Radiolog, CT skener
Dr Sanja ŠukaSpecijalista radiolog
Dr Rajna StanušićSpecijalista radiolog
Dr Dragana NikolićSpecijalista radiolog

 Raspored rada

 • Služba finkcioniše radom u prvoj smjeni svakim radnim danom te dežurstvima i pripravnostima u vrijeme popodneva, i vikendom.
 • Klasične radiološke pretrage se izvode svakim danom a tu spadaju: rediografije pluća, srca , lokomotornog sistema.
 • Kontrastna snimanja na rendgen aparatu se isvode uz zakazivanje a tu spada:pasaža jednjaka, želudca , irigografija te pregledi bubrega i mokraćne bešike.
 • Zakazivanja pregleda je potrebno za ultrazvučnu, doppler i CT dijagnostiku.
 • Zakazivanje se vrši na prijemnom pultu na odjeljenju za sve vrste pregleda , osima za pregleda na CT.
 • Zakazivanje za CT se vrši kod skretatice.
 • Lista čekanja je do 7 dana, a dobijanje nalaz je takođe do 7 dana.

Kontakt

 • Direktni telefon: +38758/222-502, lokal 239