27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Službа zа PATOLOGIJU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Službu osniva 1983. godine Prof.dr Smiljka Vukčević Tomić. 1998. godine u službu dolazi Profe.dr Dragutin Savjak koji obnavlja, reorganizuje i modernizuje službu u cjelosti. Od 2007. godine služba funkcioniše u cjelosti sa sopstvenim kadrovima,  u skladu sa ranije postavljenim kriterijumima i savremenim zahtjevima. Službа zа pаtоlоgiјu, citоdiјаgnоstiku i sudsku mеdicinu je naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta u Foči.

 Rad službe:

  • Kompletna patohistološka dijagnostika biopsijskog i hiruškog materijala na preparatima bojenim standardnim HE i specijalnim histohemijskim matodama.
  • Kompletna dijagnostika citoloških preparata
  • Obdukcije
  • Radno vrijeme službe: svakim radnim danom od 7:00 – 13:00  časova.

Kontakt telefon: o58/222-500, lokal 238

Kadar

Doc. dr Mirjana Ćuk
Specijalista patološke anatomije i specijalista medicinske citologije
Mr sc. med. Danijela Batinić-Škipina
Specijalista patološke anatomije