20.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 25 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.

SLUŽBA ZA PATOLOGIJU UNIVERZITETSKE BOLNICE DOBIJA SAVREMENU OPREMU

Projektom  modernizacije i opremanja Univerzitetske bolnice u Foči, koji finansira Vlada Republike Srpske kojim je obuhvaćena adaptacija postojećeg prostora kao i opremanje svih organizacionih jedinica Univerzitetske bolnice, Služba za patologiju dobija najsavremeniju opremu za rad u vrijednosti većoj od pola miliona konvertibilnih maraka, što predstavlјa najveću investiciju od početka rada ove službe. Oprema će u Službu za patologiju biti dostavlјena nakon neophodnih adaptacija postojećih prostorija, a koje se tiču obezbijeđivanja dobrih uslova za rad zaposlenih (sistem ventilacije, klimatizacije i sl.)Poslednja veća nabavka opreme za patologiju bila je donacija Vlade Japana od prije 20 godina. Oprema je već zastarjela i bilo je potrebno obezbijediti  novu opremu da bi proces rada bio zadovolјavajući.

U opremi koja se dobija nalazi se:

1.laboratorijski fotomikroskop

2.automatizovani fotomikroskop za patologiju

3.radna stanica za prijem i podjelu histopatološkog materijala

4.automatski procesor za fiksaciju tkiva

5.vodeno kupatilo za histologiju

6.aparat za automatsko bojenje pločica u patologiji

7.kriomikrotom za kliničku patologiju

8.komplet instrumenata za obdukciju-post mortem

Služba za patologiju i citodijagnostiku Univerzitetske bolnice u Foči sa vlastitim kadrom, kako lјekarskim, tako i ostalim zdravstvenim kadrom svih profila, zadovolјava potrebe organizacionih jedinica bolnice iz oblasti patohistologije i citodijagnostike i pored toga pruža dodatne usluge domovima zdravlјa sa naše regije pa i šire. U poslednjem šestomjesečnom periodu evidentno je povećanje broja usluga kako za potrebe bolnice tako i za ambulantne pacijente. To povećanje je veće  za 30% u odnosu na isti period prethodne godine.

Pored toga Služba za patologiju Univerzitetske bolnice Foča planira da u narednom periodu, pored saradnje koju ima sa UKC Republike Srpske, uspostavi saradnju i sa drugim zdravstvenim ustanovama u regionu, posebno u Republici Srbiji ( KC Srbije, KC Vojvodine, Institut za onkologiju Sremska Kamenica,VMA), čime ćemo pokazati da želimo napredak u ovoj oblasti koja je neophodna svakom zdravstvenom sistemu. Stalnom edukacijom lјekara specijalista i ostalog zdravstvenog kadra  Univerzitetska bolnica Foča, kao i Služba za patologiju u njenom sastavu, će ispuniti zahtjeve koje u budućnosti traži reorganizovan i efikasan zdravstveni sistem Republike Srpske.