15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Simpozijum ,,AMBULANTNA HIRURGIJA DANAS’’

Dana 17.11.2014. godine u 17 časova u amfitetatru Medicinskog fakulteta u Foči održaće se Simpozijum ,,Ambulantna hirurgija danas’’.

Teme simpozijuma:
1.Ambulantna hirurgija kila trbušnog zida
Prof.dr Marinko Žuvela –Klinički centar Srbije, Beograd
2.Ambulantna hirurgija preponskih kila-naša iskustva
Mr sc.med.Rade Miletić i saradnici – Univerzitetska bolnica Foča
3.Prednosti regionalne periferne blok anestezije za operacije preponske kile u ambulantnoj hirurgiji
Doc.dr Sanja Marić i saradnici – Univerzitetska bolnica Foča
4.Nasal reconstruction with local nasal and regional flaps
Doc. dr Dražan Erić i saradnici – Univerzitetska bolnica Foča