15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Saradnja Univerzitetske bolnice Foča sa VMA Beograd

Radiološka služba naše ustanove unaprijedila je rad saradnjom sa stručnim osobljem Vojnomedicinske akademije Beograd /VMA/, a jedan od vidova te saradnje je upotreba dopler metode kojom se mjeri protok kroz krvne sudove i eventualna suženja.

Našelnik Odjeljenja za nevaskularnu i interventnu radiologiju VMA Beograd, pukovnik Dragan Dulović pojasnio je da ova metoda ne podrazumjeva samo dijagnostifikovanje, nego da prati i terapijske metode liječenja.

Za ovu metodu ima sve više zainteresovanih pacijenata iz Istočnog dijela Republike Srpske i Federacije BiH. Dulović je napomenuo da naša ustanova raspolaže dobrom opremom kao i zavidnim kadrom, što doprinosi boljem očuvanju zdravlja i liječenju građana.

Prama njegovim rječima, sve je više pacijenata koji dolaze iz Federacije BiH da koriste usluge naše ustanove zbog stručnosti ljekara i dobre opremljenosti, kao i zato što nema čekanja ili su ta čekanja minimalna kao i da su efikasne usluge.