20.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 25 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.

Predavanje ,,Ciljana terapija kao standard liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma”

Dana 08.06.2017. godine u 17 časova na Medicinskom fakultetu u Foči, održaće se predavanje pod nazivom ,, Ciljana terapija kao standard liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma”, u okviru Kontinuirane medicinske edukacije, a u organizaciji Društva doktora medicine Republike Srpske. Predavanje će biti akreditovano i bodovano od strane Savjeta za zdravlje-Ministarstva zdravlja Republike Srpske.

Teme predavanja:

  1. Ciljani tretman kolorektalnog karcinoma-Mr sc.med. Jelena Vladičić-Mašić
  2. Inhibicija angiogeneze kao strategija liječenja NSCLC-a- Mr sc.med. Nikolina Dukić
  3. AVASTIN® u tretmanu karcinoma ovarijuma – Dr Jadranka Jovović