27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Pomoć ugroženim od poplava se nastavlja

 

Univerzitetska bolnica Foča kao što je već navedeno stavila je sve svoje kapacitete na raspolaganje za pacijente i bolesnike iz ugroženih područja poplavom u Republici Srpskoj. Dosad, kao i svi subjekti u Republici Srpskoj, uključili smo se u pružanju pomoći našim građanima iz ovih područja. Naša pomoć se nastavlja.

 

 

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite kao i Zavodom za zdravstvenu zaštitu, 24.05.2014. godine ćemo poslati svoja tri tima koji će da se priključe pružanju pomoći u asanaciji poplavljenog Doboja.