15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Pokrenuta inicijativa za osnivanje Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke

Kako u svijetu tako i kod nas poslednjih godina zabilježen je veliki porast oboljevanja žena od karcinoma dojke. Mjesec oktobar posvećen je borbi protiv ove opake bolesti, a podizanjem svijesti o ovoj bolesti nastoje se upoznati žene sa simptomima radi eventualnog ranog otkrivanja i pružanja  podrške onima koje žive sa tom bolešću.

Na tribini čija je tema bila „Prevencija, rano otkrivanje i liječenje karcinoma dojke“ pokrenuta je inicijativa da se i u Foči kao u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Bijeljini i Višegradu osnuje Udruženje žena oboljelih od karcinoma dojke.

Inicijativu o organizovanju tribine pokrenuo je  direktor Univerzitetske bolnice u Foči Veljko Marić. S obzirom da u ovoj zdravstvenoj ustanovi na prevenciji i liječenju od karcinoma dojke uspješno radi tim ljekara- onkologa, radiologa , hirurga, pato-citologa i psihologa  i da je velikom broju žena iz Foče i susjednih opština pružena pomoć u ovoj zdravstvenoj ustanovi,  Marić smatra da je potrebno zdravstvenu svijest stanovništva podići na veći nivo i pokrenuti niz preventivnih pregleda.

Broj oboljelih od karcinoma dojke kao i ostalih malignih bolesti je u stalnom porastu i gledano globalno to je veliki zdravstveni problem, istakla je tokom predavanja Jelena Vladičić Mašić, internista onkolog.

„Prema epidemiološkim podacima u Univerzitetskoj bolnici u Foči u 2016. i u prvoj polovini 2017.  godine  oko 90 pacijentkinja je liječeno od karcinoma dojke. Podaci pokazuju da je na godišnjem nivou oko 1200 novootkrivenih oboljelih pacijentkinja u BiH, u Srbiji oko 4000, a u Hrvatskoj oko 2700. Bolest je u stalnom porastu i veliki je globalni javno zdravstveni problem. Od 25 do 27 odsto žena je registrovano sa karcinomom dojke, a i smrtnost je velika, oko 17 odsto”, kaže doktorica Mašić Vladičić .

Stručni pregled dojki  podrazumijeva mamografiju, ultrazvučni pregled i magnetnu rezonancu.  Mamografija predstavlja zlatni standard u ranoj detekciji karcinoma dojke, kaže dr Rajna Stanušić, radiolog.

„Momografijom u ranom stadijumu možemo da otkrijemo promjene čime se poboljšava izlječenje, smanjuje stopa smrtnosti, invalditet i poboljšava kvalitet života. Mamografija se radi na dvije godine,  a pored nje i ultrazvuk dojki i magnetna rezonanca koja se primjenjuje samo u izuzetnim slučajevima“,  naglasila je dr Stanušić.

Doktori ženama i djevojkama  savjetuju redovne samopreglede dojke, a za svaku sumnjivu promjenu, potrebno je potražiti i stručni pregled, savjetuje dr  Nenad Lalović, hirurg.

„Sve pacijentikinje starosti od 30 godina treba da urade samopregled dojke, a na sve promjene, čvor, crvenilo na koži  treba da se jave porodičnom ljekaru koji će ih uputiti na dalje preglede. Liječenje karcinoma dojke ima veliki uspjeh i visoku stopu izlječenja ukoliko se pacijentkinja javio na vrijeme“,  kaže dr Lalović.

Procedura liječenja, određivanje terapije ne može se odrediti bez dobrog patohistoliškog nalaza. Doktorica Mirjana Ćuk, patolog-citolog kaže da se  ovi nalazi u dogovoru sa kliničarima dijele na hitne ili manje hitne.

“Prvevenstveno se na osnovu ovih parametara određuje terapija. I vrsta operativnog zahvata kao i liječenje zavise od histopatološkog nalaza”,  kaže dr Ćuk.

Zvaničan skrining  program čiji je cilj otkrivanje karcinoma dojke u našoj zemlji ne postoji, kaže dr Nikolina Dukić, internista onkolog i ukazuje na njegov značaj.

„ Cilj skrininga je da se bolest otkrije u ranom stadijumu  zato što je prognoza u ranom stadijumu karcinoma dojke potpuno drugačija u odnosu na uznapredovali stadijum.  Zahvaljujući napretku na polju onkologije možemo govoriti o potpunom izlječenju ukoliko je bolest otkrivena u ranom stadijumu. Ukoliko je bolest otkrivena u uznapredovanom stadijumu onda možemo govoriti samo o produženju života mjerenom mjesecima i godinama“, kaže dr Dukić.

Ženama oboljelim od karcinoma dojke potrebna je velika podrška. Pored stručnog  tima ljekara koji podrazumijeva i neophodnu psihološku podršku, žene  su te koje se najbolje razumiju i jedna drugu hrabre , prenoseći iskustva i načine kako se izboriti i prevazići sve krize, nakon sazananja da boluju od karcinoma, hirurškog zahvata, hemoterapije i eventualnog invaliditeta. Stručnjaci smatraju da će takvu pomoć i podršku oboljele pronači u udruženju. Do kraja ove godine u Univerzitetskoj bolnici u Foči sve pacijentkinje koje to žele mogu bez uputnice da urade mamografiju i ultrazvučni pregled dojke. Lista čekanja nije duga.

Izvor Radio Foča.