23.09.2020. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 45 pacijenata, a 5 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođene su 2 djevojčice.
07.09.2020 – U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.  

COVID-19 Protokol posjete bolnice

COVID-19 Protokol posjete bolnice

Na ulazu u zdravstvenu ustanovu obavezna je trijaža. Potrebno je saopštiti tražene podatke (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, bol u grlu, dijareja…)

Neophodno je poštovanje mjera fizičke distance od 2 m.

Takođe obaveza pacijenata je nošenje zaštitne opreme, maske i rukavica.

Detaljni protokol posjete bolnice.

Više...

LDS Charites Bosnia

LDS Charites Bosnia

U okviru humanitarnog projekta LDS Charites Bosnia organizacije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja I socijalne zaštite Republike Srpske, oftalmološkom odjeljenju Univerzitetske bolnice Foča, donirana su dva aparata:  VOLK PICTOR PLUS –nemidrijatska prenosna fundus kamera –za projekat skrininga prematurusne retinopatije i QM ASIS NANO BIOMETAR ( A scan) aparat za biometriju i kalkulaciju intraokularnih sočiva –projekat prevencije slabovidosti uzrokovane kataraktom.

Oba aparata imaju svrhu poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite oftalmoloških pacijenata.

Više...

Rusi detalјno dezinfikovali Univerzitetsku bolnicu Foča

Rusi detalјno dezinfikovali Univerzitetsku bolnicu Foča

Ruski vojni batalјon izvršio je 21.04.2020 unutrašnju dezinfekciju Univerzitetske bolnice Foča, odnosno, svih onih prostorija kroz koje prolaze obolјeli i potencijalno obolјeli od kovida 19, dok zbog kiše nije urađena predviđena dezinfekcija spolјašnjih zidova i okolnih površina.

Korišćenjem specijalnizovanih prskalica, pod visokim pritiskom, koje alkoholni rastvor raspršuju do mikro čestica, ruski vojnici su dezinfikovali sve unutrašnje površine i kompletan namještaj i opremu na trijažnom punktu, prijemnom i infektivnom odjelјenju, na radiološkoj dijganostici i u posebnom kovid pavilјonu u kojem je trenutno jedan pacijent pozitivan na virus korona.

Direktor Univerzitetske bolnice Radmil Marić kaže da su dezinfikovane kritične zone uz korištenje posebnih pumpi za rasprskivanje, što je dosta napredniji i efektniji metod u odnosu na standardne procedure.

„Bitno je da je to jedan sistemski proces, koji u potpunosti garantuje bezbjednost prostora u kojima su se liječili ili u kojima će se liječiti pacijenti obolјeli od kovida 19. Mi ćemo da nastavimo da održavamo nivo dezinfekcije kakav je neophodan za ovu situaciju“, rekao je Marić.

On je napomenuo da su spremno dočekali prvog pacijenta.

„Za nas to nije nikakvo iznenađenje, od početka se pripremamo za to. Primimo pacijenta, obradimo ga u prostoru izolacije infektivnog odjelјenja, testiramo ga i kada dobijemo rezultate nastavlјamo liječenje u prostoru kovid bolnice, tako da smo u potpunosti spremni“, naveo je Marić.

On je dodao da u bolnici trenutno posjeduju šest respiratora.

Infektolog u Univerzitetskoj bolnici Svjetlana Subotić kaže da će im, bez obzira što se dezinfekcija radi svakodnevno i u normalnim uslovima, a u ovoj situaciji pojačano, ruska pomoć dobro doći i olakšati posao.

„Oni koriste savremeniju opremu nego što mi imamo, a uz to rade kompletnu dezinfekciju unutrašnjosti uklјučujući namještaj, ležajeve, krevete. Mi nemamo uslove da izvršimo takvu dezinfekciju“, istakla je Subotićeva. Ona je navela da je pacijentica iz Gacka dobrog opšteg stanja sa blažom kliničkom slikom.

Izvor Radio Foča.

Više...

Ruski lјekari u Foči: Pripremaju dezinfekciju i savjetuju domaće lјekare

Ruski lјekari u Foči: Pripremaju dezinfekciju i savjetuju domaće lјekare

Jedan od tri tima ruskih lјekara, koji obavlјaju dezinfekciju zdravstvenih ustanova u Srpskoj, posjetio je 16.04.2020 Univerzitetsku bolnicu Foča da bi se što bolјe pripremio za detalјnu dezinfekciju bolničkog kompleksa, ali i da bi sa osoblјem bolnice razmijenio iskustva u vezi sa borbom protiv širenja virusa korona.

U Univerzitetskoj bolnici Foča za sada nema obolјelih od kovida 19, a za eventualni prihvat takvih pacijenata osposoblјen je poseban bolnički pavilјon.

Direktor ove ustanove Radmil Marić kaže da su sa ruskim lјekarima razgovarali o narednim koracima koje je potrebno preduzeti u borbi protiv virusa korona.

„Ruski lјekari različitih specijalnosti razmijenili su sa našim lјekarima iskustva o pripremi za prihvat obolјelih od kovida, što je za nas veoma dragocjeno. Stvari su jasne, potrebno je striktno poštovati protokol, primarno djelovati u prevenciji uz dobru trijažu i vrlo kvalitetan pregled pacijenata i to u posebnom dijelu bolnice, da se ne napravi previd da se obolјenje ne bi unijelo u zdravi dio bolnice i time ugrozili ostali pacijenti“, rekao je Marić.

Pomoćnik ministra zdravlјa Milan Latinović podsjetio je da su tri tima ruskog vojnog batalјona, u kojem su doktori medicine, specijalisti epidemiologije i infektivne anesteziologije, u Republiku Srpsku stigla 9. aprila.

On je naveo da su dva ruska tima zadužena da danas pregledaju prostor i da se upoznaju sa epidemiološkom situacijom u bolnicama u Istočnom Sarajevu i Foči, a u isto vrijeme treći tim vrši dezinfekciju bolnice, doma zdravlјa i đačkog doma u Bijelјini.

„Po ovom našem planu, naredne sedmice, u utorak, planiramo da dođemo sa timom za dezinfekciju ovdje u bolnicu u Foči. Ovaj proces ima izuzetan značaj zato što Rusi raspolažu sa vrlo moćnim mašinama za dezinfekciju- unutrašnjost dezinfikuju sa sedamdesetpostotnim rastvorom alkohola, a okolinu vodonik peroksidom. Znači, vrši se dezinfekcija i spolјašnjih zidova i okoline zgrade, tako da nakon toga imamo vrlo povolјnu situaciju kada je u pitanju smanjenje prisustva virusa korona“, rekao je Latinović.

Uz poseban bolnički pavilјon namijenjen za liječenje zaraženih virusom korona, u Foči je priremlјen i Studentski dom, koji će poslužiti kao bolnica za obolјele sa lakšim simptomima.

Izvor Radio Foča.

Više...