27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Održan 10 Jubilarni simpozijum hirurga Srbije i Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Deseti simpozijum hirurga RS i Srbije sa međunarodnim ućešćem okupio je danas u Foči na stotine hirurga iz regiona, Evrope i Amerike. Na jubilarnom skupu pod nazivom ‘Međunarodni dani hirurgije’ učesnici su razmijenili iskustva i saznanja iz oblasti hirurgije i drugih medicinskih nauka, kao i najnovije dijagnostičke i terapijske metode.

Jedan od najvećih skupova hirurga na ovim prostorima ima međunarodni značaj, jer okuplja hirurge iz svih država nastalih na postoru bivše Jugoslavije uz poznate stručnjake iz inostranstva.

Ove godine usvojiće i metode iz mikrohirugije koje se primjenjuju na MOET Institutu u San Francisku, koje im je predstavio svjetski priznati hirurg Zoltan Sabo.

– Moj glavni interes je otkrivanje novih hirurških metoda i procedura koje su primjenjive na životinjskim modelima, kao i razvojni programi i usavršavanje mikrohirurgije, mikrovaskularne hirurgije, zatim laparoskopski programi, i eksperimanetalna hirurgija. Upravo neke od tih vještina, nove metode podijeliću sa kolegama u Foči, kao i savremene razvojne programe koji će osposobiti i obučiti druge hiriurge o ovim složenim zahvatima-rekao je Sabo.

Stručno predavanje o rekonstrukciji lica i usne duplje održao je maksilofacijalni hirurg Univerzitetskog medicinskog centra iz Ljubljane, Andrej Kanski, koji je na skup u Foči stigao moticiklom.

-U posljednjih deset godina sve rekonstrukcije rade se mikrohirurški. Puno napretka napravljeno je u planiranju, jasno je da se digitalizacija uvlači u medicinu i postaje značajan  dio našeg rada. I sa digitalnim planiranjem i izradom nekih oruđa koji nam pomažu kod operacije postižemo puno bolje rezultate, a samim tim je i lakše napraviti operacije-rekao je Kanski.

Saznanja i iskustva podijeljena sa eminentnim stručnjacima sa stručnih skupova, hirurzi već godinama uspješno primjenjuju u bolnicama širom Srpske i Srbije. Jedno od takvih je i operacija žučne kese, koja često može napraviti ozbiljne probleme u organizmu kaže akademik Radoje Čolović, predsjednik Srpskog ljekarskog društva , koji je bio i predavač na temu “Kako poslije operacije posumnjati na povredu žučnih vodova i kako spriječiti posljedice”.

-Nažalost te povrede se i danas dešavaju i nema nijednog ozbiljnog hirurga koji je dosta operacija napravio, a da nije napravio povredu. Od ogromne je važnosti da se taj lanac nesrećnih događaja prekine i moje predavanje poslije nekih 450 tih operacija koje sam reparirao jeste zapravo spisak preporuka koje su vrlo jasne da ih kolege usvoje i primjenjuju-pojasnio je Čolović.

Decenija Međunarodnih dana hirrugije u Foči potvrda je kontinuiranog stručnog i naučnog rada Univerzitetske bolnice i Medicinskog fakulteta u Foči, Asocijacije hirurga Republike Srpske i Hirurške sekcije Srpskog ljekarskog društva.

-Obaveza svih nas i narednih generacija je da ovakvi skupovi budu tradicija, i da svaki junski susreti hirurga za rezultat imaju napisane i objavljene radove, publikacije i iskorake koji će biti upisani u istoriju-rekao je Veljko Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.

Povodom jubileja izdata je Monografija “Međunarodni dani hirurgije u Foči” koja je i svojevrsno podsjećanje na razvoj zdravstva u istočnom dijelu RS i nastanak i razvoj Medicinskog fakulteta koji su uz podršku hirurga iz Srbije, alii Češke, Mađarske, Slovenije, Njemačke, Amerike, Kuvajta fočanski simpozijum hirurga učinili prepoznatljivim.

Izvor Radio Foča.