27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Odbrana magistarske teze

Obrenović dr Miroslav, javno je odbranio magistarsku tezu pod nazivom “Polimorfizam gena za Toll-like 2 i Toll-like 4 receptore kod pacijenata sa oralnim skvamoznocelularnim karcinomom i povezanost sa tokom i prognozom bolesti”

Javna odbrana održana je 06. novembra 2015. godine sa početkom u 12:00 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Magistarski rad je rađen pod mentorstvom prof. dr Ružice Kozomare, a Komisiju su sačinjavali: prof. dr Nebojša Jović, Vojnomedicinska akademija Beograd (predsjednik komisije), prof. dr Milan Kulić – komentor, Medicinski Fakultet Foča (član komisije), prof dr Zvonko Magić, Vojnomedicinska akademija (član komisije), prof dr Veljko Marić, Medicinski fakultet Foča (član komisije) i doc. dr Gordana Šupić, Vojnomedicinska akademija (član komisije).

Važno je napomenuti da je kao rezultat izrade ove magistarske teze 2013 god. objavljen naučni rad u medicinskom časopisu “Oral diseases” (imp. faktor 2,7)  pod nazivom: “Association of TLR2, TLR3, TLR4 and CD14 genes polymorphisms with oral cancer risk and survival”, koji je bio rezultat zajedničkog rada i saradnje Vojnomedicinske akademije Beograd i Univerzitetske bolnice Foča.