25.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 17 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odbrana magistarske teze dr Rada Miletića

Dana 13.12.2013 godine dr Rade Miletić je odbranio magistarsku tezu pod nazivom “Analiza komplikacija liječenja preponske kile Lichtenstein (tension free) i Bassini operacijom u klinikama i bolničkim službama u Foči“ na Medicinskom fakultetu u Foči.  Komisija je bila u sastavu: Prof. dr Marić Veljko – predsjednik komisije, Prof. dr Cvijanović Radovan i doc. dr Marić Radmil. Mentor magistarske teze je bio Prof. dr Marinko Žuvela.