25.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 17 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odbrana doktorske disertacije

Ass. mr sci. med. Nenad Lalović, specijalista opšte hirurgije zaposlen u Centru za hirurgiju UB Foča i Medicinskom fakultetu Foča, 26.09.2016.god., na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, uspješno je odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti kolorektalne hirurgije pod nazivom „FAKTORI RIZIKA ZNAČAJNI ZA NASTANAK DEHISCENCIJE STAPLERSKIH ANASTOMOZA KOD PACIJENATA OPERISANIH ZBOG KARCINOMA REKTUMA“.