15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odbrana doktorske disertacije Mr sc. dr med. Dražana Erića

Mr sc. dr med. Dražan Erić, spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije je 30.08.2013. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom ’’ Važnost poznavanja mikroanatomije neurofasciokutanih režnjeva u funkcionalnoj rekonstrukciji mekotkivnih defekata potkoljenice’’ na Medicinskom fakultetu u Foči. Komisija je bila u sastavu: Prof. dr Milomir Ninković, predsjednik komisije, Prof. dr Milan Milisavljević, član komisije i Doc. dr Siniša Kojić, član komisije. Mentor doktorske disertacije je Prof. dr Veljko Marić.

Prof. dr Milomir Ninković je 31.08.2013. godine uradio tri operacije iz rekonstruktivne hirurgije perifernih nerava na Odjeljenju za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetske bolnice u Foči i pregledao pacijente iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Takođe je i dogovorena saradnja o edukaciji naših hirurga na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju KM Bogenhausen u Minhenu.