15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Obilježen 12. maj međunarodni dan sestrinstva

Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Foča je na Gradskom trgu i u naselju Lazarevo vršilo mjerenje nivoa šećera i krvi i krvnog pritiska, povodom međunarodnog dana sestrinstva 12. maja.

Predsjednica Udruženja i medicinska sestra na Odjeljenju intezivne njege u Univerzitetskoj bolnici Foča Nataša Radović kaže da će članovi Udruženja imati još mnogo aktivnosti obilježavajući Dan sestrinstva: „Imaćemo i aktivnost obilaska starih, bolesnih i iznemoglih lica u saradnji sa Crvenim krstom i drugim organizacijama koje provode slične aktivnosti, i njima ćemo mjeriti nivo šećera u krvi i krvni pritisak“, istakla je Radovićeva.

Aktivnostima koje se provode želi se skrenuti pažnja na odgovornost i značaj poziva medicinske sestre u današnjem društvu. Nataša Radović kaže da se iz godine u godinu rad medicinskih sestara više poštuje.

,,Imam dosta staža u struci i mogu reći da se mjenja odnos i poštovanje prema medicinskim sestrama i tehničarima. Sa usavršavanjem raznih profila i osnivanjem Odsjeka zdravstvene njege na medicinskom fakultetu u Foči, medicinskim sestrama sve se više daje na značaju, smatram da su promjene vidljive“, zaključila je Radovićeva.

Željko Vuković, medicinski tehničar na odsjeku za medicinsku mikrobiologiju, slaže se sa Radovićevom i dodaje da je njima i dalje najbitniji odnos prema pacijentu i pomoć u svakoj situaciji.

Ova aktivnost privukla je veliku pažnju građana Foče. Aktivnostima medicinskih sestara i tehničara iz Foče pridružili su se i studenti Zdravstvene njege Medicinskog fakulteta u Foči.