15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Obavjestenje

Ass. mr sci. med. Nenad Lalović, specijalista opšte hirurgije zaposlen u Centru za hirurgiju UB Foča i Medicinskom fakultetu Foča, 26.09.2016.god., na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, javno će braniti doktorsku disertaciju iz oblasti kolorektalne hirurgije pod nazivom „FAKTORI RIZIKA ZNAČAJNI ZA NASTANAK DEHISCENCIJE STAPLERSKIH ANASTOMOZA KOD PACIJENATA OPERISANIH ZBOG KARCINOMA REKTUMA“.

Javna odbrana doktorske disertacije održaće se u svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, sa početkom u 12h.