25.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 17 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Obavještenje za pomoć ugroženima od poplava

Univerzitetska bolnica u Foči stavila je sve svoje kapacitete na raspolaganje za pacijente i bolesnike iz ugroženih područja poplavom u Republici Srpskoj. Bolnica ima na raspolaganju 220 kreveta.

Dosad, kao i svi subjekti u Republici Srpskoj, ukljčili smo se u pružanju pomoći našim građanima iz ovih područja i obezbjedili smo nešto hrane, ćebadi, čizama, rukavica, maski, lijekova za hipertenziju i inzulin. To smo jutros uputili u grad Doboj u sastavu konvoja Opštine Foča.

Kontakt telefoni i e-mail:

  • 058 220 500
  • 058 210 417
  • bolnicaf@bolnicafoca.com

Kontakt telefon direktora i e-mail:

  • 066 477 639
  • veljko_maric@yahoo.com