15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

O nama

Univerzitetska bolnica Foča, ima svoju osnovnu i sporednu, prateću djelatnost. Osnovna djelatnost Univerzitetske bolnice Foča  je obavljanje specijalizovane  polikliničke (stacionarne) zdravstvene zaštite iz svih grana medicine.

Potpuna sekundarna, kao i tercijalna zdravstvena zaštita, obezbjeđuje se i pruža na veoma visokom nivou. A to omogućuju kadrovski ii prostorni kapaciteti kao i savremena medicinska oprema kojom raspolaže ova zdravstvena ustanova.

Konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita organizuje se i obavlja svakodnevno i iz svih grana medicine. Stacionarna zdravstvena zaštita, sekundarna i tercijalna, obezbjeđuje se i pruža na visokom nivou.

U ostvarenju svojih planiranih programskih ciljeva i zadataka, Univerzitetske bolnice u Foči  je i saradnja sa Medicinskim fakultetom Foča, lociranim u blizini naših prostora. Povezanost u radu, uzajamna saradnja i koordinacija naša su svakodnevnica. Saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama je takođe na visokom nivou. To se odnosi na sve Domove zdravlja, zatim bolnice u bližem i širem okruženju, kao i kliničke ustanove u Srbiji i Crnoj Gori.

U osnovnu djelatnost rada ustanove spada i stručno obrazovanje i usavršavanje kadrova. Oblici i vidovi stručnog obrazovanja i usavršavanja su raznovrsni i imaju za cilj podizanje nivoa pružanja usluga zdravstvene zaštite. Stručno obrazovanje i usavršavanje sprovodi se kroz različite oblike i vidove kao što su: specijalizacije i subspecijalizacije doktora medicine, školovanje studenata i sl. Sporedna djelatnost ustanove je sanitetski i drugi prevoz neophodan za nesmetan rad, medicinsko snabdijevanje, elektroinstalaterski, molerski, stolarski i vodoinstalaterski radovi, opravka i održavanje vozila, usluge grijanja, spremanja hrane, usluge na pranju i sušenju veša, kao i pravni i finansijsko-računovodstveni poslovi za potrebe ustanove.