27.11.2020. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 28 pacijenata, a 4 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.
07.09.2020 – U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.  

Politika kvaliteta

Univerzitetska bolnica  Foča vodeća je zdravstvena ustanova u istočnom dijelu Republike Srpske. Osnovna djelatnost ove ustanove je pružanje sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite stanovništvu i održavanje kliničke nastave 1. ciklusa medicinskog, stomatološkog, defektološkog fakulteta i studija zdravstvene njege.

Definicija i ocjena kvaliteta naše zdravstvene ustanove, danas su sve više u domenu pacijenata, kao i konkurentnog tržišta koje upoređuje učinak sa drugim ustanovama iz zdravstvenog sektora. Klinike i bolničke službe u Foči su stekle renome jedne od najuspješnijih i najorganizovanijih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj i naša dalja težnja je da stalnim unapređenjima opravdamo stečeni ugled i sačuvamo ulogu regionalnog lidera u oblasti zdravstva i budemo uporedivi sa drugim kliničkim centrima u obrazovanju.

Razvoj medicinske nauke, informatike i tehnologije, te ograničeni finansijski i ljudski resursi, obavezuju našu ustanovu da prati, opisuje i sprovodi reformu, u skladu sa međunarodno priznatim standardima struktura, procesa, izvršenja i rezultata. Unutrašnji ciljevi ustanove čvrsto su vezani za poboljšanje i ispunjenje legitimnih očekivanja stanovništva, uz profesionalno i transparentno obavljanje svojih aktivnosti.

Poboljšanje kvaliteta više zavisi od ponašanja nego od tehnologije, stoga u ovoj ustanovi vladaju otvorenost, povjerenje, motivacija i opredjeljenost kao osnovni temelji kulture kvaliteta. Svi zaposleni u našoj ustanovi dužni su da svoje aktivnosti obavljaju tako, da njihov krajnji rezultat vide kroz zadovoljstvo pacijenta.

Klinike i bolničke službe u Foči prate svjetska dostignuća u prevenciji i liječenju bolesti i teže stalnom usavršavanju svojih usluga, kroz kontinuiranu edukaciju i informisanje pacijenata, stručnog osoblja i drugih zdravstvenih organizacija. Naša ustanova, kao i njen stručni kadar, ima profesionalnu obavezu da se bavi naučno-istraživačkim radom, kako zbog ličnog usavršavanja, tako iz zbog edukacije učenika i studenata medicinskog, stomatološkog, defektološkog i Fakulteta zdravstvene njege u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji su sa našom ustanovom čvrsto povezani, te ona ima univerzitetski karakter.

Sva dobra praksa u ustanovi, dokumentovana je, usaglašena i predstavlja sistem kvaliteta ustanove u skladu sa međunarodnim standardima. Odgovorno lice za funkcionisanje sistema kvaliteta je koordinator kvaliteta ustanove.

Foča, 01.03.2009. godine.
Prof. dr Veljko Marić