25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Misija i vizija

Misija

Univerzitetska bolnica u Foči pružaju zdravstvene usluge sekundarnog i tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite, stnovništvu i predstavljaju nastavnu bazu prvog ciklusa medicinskog, stomatološkog, defektološkog i Fakulteta zdravstvene njege. Predstavljamo dio zdravstvenog sistema Republike Srpske i zajedno sa drugim institucijama i organizacijama iz oblasti zdravstva, radimo na poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja stanovništva u Republici Srpskoj. Naša ustanova ima za cilj da pruži najbolju zdravstvenu zaštitu pacijentu u skladu sa svjetskom kliničkom praksom uz maksimalnu odgovornost našeg osoblja. U cilju pružanja što bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge rukovodimo se najvišim profesionalnim i etičkim normama, a kontinuirano težimo ka stručnom i tehnološkom napretku.

Vizija

Univerzitetska bolnica u Foči, su ustanova otvorena za svakoga, u kojoj će se neprestano raditi na poboljšanju kvaliteta zdravstvene usluge, a samim tim i na poboljšanju zdravstvene slike stanovništva u regionu.
Imamo preduslove i težićemo da u budućnosti postanemo samoodrživa ustanova koja će posjedovati najsavremeniju opremu i sve druge potrebne uslove za pružanje potpune zdravstvene njege. Modernizacijom naše ustanove, kao i obrazovnih ustanova u oblasti zdravstva kojima predstvljamo nastavnu bazu, bićemo u mogućnosti da u potpunosti obrazujemo i usavršavamo sopstveni kadar i na taj način držimo perspektivu u svojim rukama.

Vrijednosti

Vrijednosti kojima težimo su posvećenost poslu, kvalitet usluge, profesionalnost i odgovornost, timski rad, potpuno uvažavanje ličnosti pacijenta, jednakost i pravičnost za sve, povjerenje i saradnja, stručno usavršavanje, prenos znanja, prihvatanje novih tehnologija i inovacija, te lična kreativnost i zalaganje.

Foča, 25.11.2008. godine.
Prof. dr Veljko Marić