27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Novina na porođajnom odjeljenju: carski rez u epiduralnoj anesteziji!

Dana 15.03.2013 godine u porodilištu naše bolnice urađen je prvi put carski rez u epiduralnoj anesteziji. Operacija je protekla uredno. Porodilja je treći postoperativni dan otpuštena iz bolnice. Obzirom da smo do sada radili elektivni carski rez u spinalnoj anesteziji, kao i obzirom da smo prije dvije godine uveli epiduralnu analgeziju (bezbolni porođaj) kao standardnu proceduru kod prirodnog porođaja, regionalna anestezija danas u našem porodilištu predstavlja anesteziju izbora.