20.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 25 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.

Novi aparat za serološku dijagnostiku u službi za mikrobiologiju

Laboratorija je dodatno proširila postojeću serološku dijagnostiku i nabavila aparat koji ujedno radi na principu hemiluminiscencije i ELISA tehnike, koji podržava veoma široku paletu bakteriološko-seroloških, virusološko-seroloških i parazitološko-seroloških testova. Sa ovom opremom značajno su proširene dijagnostičke metode iz svih oblasti, tako da služba postaje jedna od najsavremenijih laboratorija u regionu.

Veoma bitno je naglasiti da su rezultati pomenutih analiza dostupni pacijentu istog dana, najkasnije u roku 24h.