25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Nova radiološka dijagnostika u Univerzitetskoj bolnici Foča

Donacijom Vlade Republike Srpske JZU Univerzitetska bolnica Foča dobila je dodatnu radiološku dijagnostiku u sklopu akcije liječenja i prevencije oboljenja izazvanim virusom SARS-CoV-2.

Radi se o savremenom digitalnom mobilnom rendgen aparatu, prvom koji ova ustanova ima od svog postojanja i sa kojim će biti kompletirana radiološka dijagnostika i u drugim dijelovima bolnice izvan centralnog bolničkog bloka. Takođe, dobijen je savremeni mobilni ultrazvučni aparat kojim se potrebna ultrazvučna dijagnostika može ostvariti u bilo kom dijelu bolnice, jer posjeduje potrebne ultrazvučne sonde za rad u više medicinskih disciplina.

U periodu od 18. do 19. maja ovlašteni tim koji je isporučio navedenu opremu je upoznao sve zaposlene u Službi za radiološku dijagnostiku o mogućnostima i načinu rada na navedenim aparatima i samim tim oni će se uključiti u sistem radiološke dijagnostike koju Univerzitetska bolnica u Foči posjeduje.