20.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 25 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.

Nikolina Dukić odbranila magistarsku tezu

Dukić dr Nikolina javno je odbranila magistarsku tezu pod nazivom”Primjena monklonalnih antitijela u adjuvantnoj terapiji HER 2 pozitivnog karcinoma dojke i uticaj na dužinu vremena do relapsa bolesti”.

Javna odbrana je održana 27.03.2015. godine sa početkom u 13:30 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči.

Magistarska teza je dostupna javnosti i može se pogledati svakim radnim danom u biblioteci Medicinskog fakulteta u Foči u vremenu od 08:00 do 19:00 časova.