25.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 17 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Nabavljena nova hiperbarična komora

Za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Foča nabavljena je monovolumenska komora za kiseonički tretman putem javnog tendera. Zemlja porijekla je Rusija.

Kompletno uređenje prostora za smještaj hiperbarične komore, edukaciju kadra i nabavku same komore, obezbjedila je Univerzitetska bolnica Foča iz vlastitih sredstava.

Cijena komore je oko 203,000KM, računajući transport, usluge montaže i pripadajuće poreske i carinske dažbine.

Montaža je obavljena 16. maja od strane ovlaštenog servisera proizvođača.