27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Na odjesku za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju uvedena dnevna hirurgija!

U cilju smanjenja troškova liječenja kao i skraćenja dužine ležanja pacijenata na Odsjeku za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetske bolnice u Foči uveli smo dnevnu hirurgiju.

Sve pacijente, kod kojih hirurške intervencije izvodimo u lokalnoj, regionalnoj ili opštoj anesteziji, nastojimo da otpustimo kući do 24 časa nakon prijema.

 

Od hirurških intervencija koje provodimo u sklopu dnevne hirurgije izdvajamo:

  • tumori kože i mekih tkiva,
  • hirurške korekcije ožiljaka,
  • estetske intervencije na uhu,
  • estetske intervencije na gornjim i donjim kapcima,
  • benigne promjene na dojci,
  • hirurške intervencije na šaci: Dupuytren-ova kontraktura, sindroma karpalnog tunela, stenozirajući tendovaginitis, higrom, povrede nerava šake, čekićast deformitet prsta, Boutonniere deformitet prsta, trigger thumb.