20.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 25 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.

Edukacija Prevencija intrahospitalnih infekcija

Prof.dr Biljana Mijović, specijalista epidemiologije 11.02.2020. godine u amfiteatru Univerzitetske bolnice Foča održala je edukaciju o prevenciji intrahospitalnih infekcija, koja je jedna od niza edukacija koje Univerzitetska bolnica Foča organizuje za medicinske sestre/tehničare.

U uvodnom dijelu edukacije prisutni su se upoznali sa značajem intrahospitalnih infekcija, učestalošću u svijetu, Evropi  i u Univerzitetskoj bolnici Foča.

Obzirom da ruke predstavljaju najčešći put prenosa ovih infekcija,edukacija je prvo obuhvatila način pranja ruku. Predstavljena su tri kratka video prikaza koje je Svjetska zdravstvena organizacija uradila povodom svjetskog dana čistih ruku.

Sledeći aspekt odnosio se na definicije infekcija operativnog polja, njihov značaj i prevenciju. Obuka je obuhvatila i prevenciju infekcija mokraćnog sistema i infekcija krvi, koje se prenose vaskularnim kateterima.

Edukacija je bila interaktivnog karaktera, jer su prisutni na postavljena pitanja prvo iznosili svoje stavove,znanja i prakse, a zatim se diskutovalo o pravilnim postupcima.