27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Drugi Balkanski Radiološki Kongres u Republici Srpskoj

Drugi Balkanski radiološki kongres će se održati od 26 do 28. septembra 2014 godine, u Hotelu Termag na Jahorini, Bosna i Hercegovina. Kongres je u organizaciji Društva za radiologiju Republike Srpske u saradnji sa Službom za radilogiju, Univerzitetske bolnice Foča.

Međunarodni i nacionalni eksperti su pozvani da učestvuju sa svojim predavanjima na različite teme. Razvoj nove opreme i tehnike je stalno u toku što zahtjeva od nas da naša profesija stekne više znanja i nove veštine.

Na ovom Kongresu je prilika da se upoznaju odlični stručnjaci iz svojih oblasti, da se razmjene mišljenja, iskustva kao i ideje za rješavanje problema sa kojima se susrećemo svakodnevno radu.

Zvanični jezik je Srpski, Hrvatski, Bosanski, Engleski. Eksperti i predavači će razgovarati o klјučnim temama iz plenarnih sednica, usmenih i poster prezentacija.

Očekujemo Vas !