27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Druga nadzorna posjeta za ISO 9001

Od 19. do 21.03. u Univerzitetskoj bolnici Foča održana je druga nadzorna posjeta za sertifikat ISO 9001 za sistem upravljanja kvalitetom od stane ocjenjivačke kuće “Lloyd’s register”.
Univerzitetska bolnica Foča je u septembru 2012. godine je dobila sertifikat koji potvrđuje usaglašenost poslovanja sa međunarodnim standardom ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i po tome je jedina bolnica u Republici Srpskoj koja ima taj sertifikat.

Ciljevi druge nadzorne provjere su bili:

  • potvrda da je sistem menadžmenta kvalitetom planiran tako da odgovara zahtjevima standarda provjere;
  • potvrda da je sistem menadžmenta kvalitetom postavljen tako da su ciljevi i politika dostižni;
  • ocjenjivanje sposobnosti sistema menadžmenta kvalitetom da upravlja procesom usaglašenosti sa zahtjevima odgovarajućih Zakonskih propisa i drugim zahtjevima sa kojima se ustanova saglasila;
  • dobiti odgovarajuću informaciju o potvrdi efektivnosti i planiranju provjere, ocjenjivanje lokacije klijenta i specifičnih uslova sredine, prikupljanje informacija vezanih za proces i operacije u saglasnosti sa predmetom provjere sistema menadžmenta kvalitetom i identifikacija ključnih performansi procesa ili značajnih aspekata i ciljeva;
  • vrijednovanje stanja spremnosti sistema menadžmenta kvalitetom za provjeru, uključujući vrijednovanje planiranja i izvršenja internih provjera i preispitivanja od strane rukovodstva i određenje implementacije u svim nivoima menadžment sistema;
  • da potvrdi planirane postavke za sertifikacionu provjeru;
  • da obezbijedi mogućnost kretanja ka kontinualnom poboljšanju.