27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Deveti evropski kongres o bolu

U Beču se ove godine održava Deveti evropski kongres o bolu, na kom će sa dva rada doc dr Sanja Marić predstaviti našu zemlju i našu ustanovu.

EFIC® 2015  se ove godine  održava od 2-5. septembra. Naučni program će omogućiti delegatima da se upoznaju sa najnovijim saznanjima i istraživanjima vodećih svjetskih eksperata iz oblasti medicine bola kroz neograničen pristup njihovim fascinantnim sesijama i praktičnim radionicama.

Pažnja Devetog kongresa Evropske federacije o izučavanju bola , EFIC® (EFIC 2015) biće usmjerena na rješavanje savremenih trendova i budući razvoj u oblasti medicine bola. EFIC® je već duže vrijeme evropski lider na polju bola, a njegovi evropski kongresi zasnivaju se na stručnosti i iskustvu 36 nacionalnih organizacija o izučavanju bola (Pain Chapters), koje broje više od 20.000 ljekara.

DOĐITE U BEČ, SAZNAJTE ŠTA JE NOVO I RAZMIJENITE SVOJA ISKUSTVA.