25.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 17 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Centar za zaštitu djece

Početkom 2016. godine, počeće sa radom Centar za zaštitu djece. Inicijativa za rad Centra je pokrenuta na okruglom stolu koji je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Ombudsmana RS i Univerzitetske bolnice Foča 19.11.2015.godine, a povodom Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djeteta.

Osnovna svrha Centra za zaštitu djece biće pružanje psihološke, pedijatrijske, socijalne, psihijatrijske, defektološke i ostale neophodne stručne pomoći djeci s različitim traumatskim iskustvima, kao i njihovim roditeljima, kako bi se bolje i uspješnije nosili s posledicama ovih iskustava.

Ovo prvenstveno uključuje seksualno, fizički i emocionalno zlostavljanu, te zanemarenu djecu, ali i djecu rizičnu za traumatizaciju.

Uz dijagnostičku i forenzičku obradu, stručnjaci Centra pružaće individualni i grupni savjetodavni rad i podršku djeci i roditeljima.

Glavni cilj Centra će biti, pružiti efikasnu i sistematičnu pomoć zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim porodicama.

Osim direktnog rada s djecom, provođenog od strane senzibilizovanih i edukovanih stručnjaka, koji bi bili u u stalnom procesu usavršavanja, Centar bi imao važnu funkciju olakšavanja saradnje različitih institucija uključenih u problem zlostavljane djece (škole, zdravstvene ustanove, sud, tužilaštvo, Ombudsman, domovi zdravlja, centri za socijalni rad, policija, sigurne kuće, centri za mentalno zdravlje,…), u svrhu bolje zaštite djece.