15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Akreditacija Medicinkog fakulteta Foča

U okviru pilot projekta Evropske unije za akreditaciju 33 studijska programa sa osam državnih univerziteta iz BiH, uspješno je završena akreditacija studijskog programa Medicina, Medicinskog fakulteta u Foči.

Komisija sastavljena od eksperata iz Evropske Unije i Bosne i Hercegovine, boravila je u dnevnoj posjeti (13. i 14.mart, 2012. godine) Medicinskom fakultetu i dala pozitivno mišljenje o studijskom programu Medicine, što omogućava fakultetu da do kraja godine dobije zvaničnu akreditaciju. Medicinski fakultet u Foči je prvi medicinski fakultat u BiH, koji je dobio ovaku vrstu akreditacije.