15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

29. Evropski kongres patologije

Univerzitetska bolnica  i Medicinski fakultet  će biti predstavljeni na predstojećem  29. Evropskom kongresu patologa sa pet radova.  Kongres će se održati u Amstredamu od 02-06. septembra 2017. godine.

Prvi autor četiri rada je Doc. dr Mirjana Ćuk, specijalista patologije i medicinske citologije, načelnik Odsjeka za patologiju i citodijagnostiku UB Foča,  a prvi autor jednog rada je dr Svjetlana Todorović, specijalizant patologije za Medicinski fakultet u Foči.

 

  1. Ćuk M, Gajanin R, Marić V, Lalović N, Vasić M, Todorović S. Giant submucosal lipoma in pyloric region of the stomach: Case report.
  2. Ćuk M, Gajanin R, Marić V, Marić R, Lalović N, Vasić M, Todorović S. Giant hamartoma of the breast: Case report.
  3. Ćuk M, Gajanin R, Marić V, Lalović N, Vasić M, Todorović S. Primary angiosarcoma of the breast in postmenopausal women: Case report.
  4. Ćuk M, Gajanin R, Marić V, Kulić M, Vasić M, Todorović S. Prognostic signification of Goseki classification in gastric adenocarcinoma.
  5. Todorović S, Ćuk M, Gajanin R, Kulić M, Vasić M. Prognostic significance of the Lauren and Ming classification in gastric adenocarcinoma.