26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Značaj hipertenzije u nastanku hronične bolesti bubrega u svijetu i kod nas predstavljen u radu mr.sc.med. Marijane Kovačević

Dana 10.03.2017. godine, u organizaciji Društva doktora medicine Republike Srpske i podružnice Foča, organizovan je stručni sastanak.

U radu pod nazivom „Od arterijske hipertenzije do hronične bubrežne insuficijencije“, dr Kovačević je predstavila značaj hipertenzije u nastanku hronične bubrežne bolesti u svijetu i kod nas.

Hipertenzija je jedan od glavnih zdravstvenih problema širom svijeta, pa se procenjuje da u svijetu jedna milijarda ljudi boluje od ove bolesti.Arterijska hipertenzija je i jedan od vodećih uzroka hronične bubrežne bolesti u svijetu, a posljednjih godina i u Republici Srspkoj i BiH. Broj pacijenata sa terminalnom bubrežnom slabošću je u porastu u Republici Srpskoj. Pacijenti sa arterijskom hipertenzijom se moraju redovno kontrolisati od strane nefrologa.Ističe se značaj nefroloških savjetovališta za pacijente sa arterijskom hipertenzijom i dijabetesom u cilju prevencije, ranog otkrivanja i liječenja bubrežne bolesti.

Dr Kovačevič je posebno naglasila da u Republici Srpskoj danas postoje svi modaliteti liječenja terminalne hronične bubrežne slabosti i da se kroz dobru saradnju porodičnog doktora, kardiologa, endokrinologa i nefrologa pacijenti mogu pravovremeno pripremiti za neki od modaliteta liječenja koji uključuju hemodijalizu, peritonealnu dijalizu i transplantaciju bubrega.

Predavači su bili prof. dr Siniša Miljković- neurolog, predsjednik Društva doktora medicine Republike Srpske, prim.dr Milenko Krneta- kardiolog i mr sc.med. Marijana Kovačević – nefrolog Univerzitetske bolnice Foča.