25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Za obuku i nabavku opreme 240.000 eura

Naša ustanova i Bjelopoljska Opšta bolnica su potpisali memorandum o saradnji povodom početka projekta „Zajedno za zdravlje“, čija je vrijednost 240.000 eura, a koji se finansira preko IPA fondova. U pitanju je kupovina po jednog gastroskopa sa kolonoskopom i videostupom. Prestavnici Opšte bolnice u Bjelom Polju su izjavili da nakon nabavke ove opreme Bjelopoljci više neće morati da putuju u Podgoricu i da za pojedine preglede čekaju duži period.  Takođe prestavnici obadvije bolnice su se odrekli svojih honorara, a isti će biti iskorišteni u kupovinu neophodnih aparata. Zadovoljstvo Univerzitetske bolnice je veće što je na ovaj način uspostavljena saradnja sa kolegama iz Bijelog Polja.