28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Univerzitetska bolnica Foča danas

Najveće bogatstvo koje ima ova zdravstvena ustanova su njeni kadrovi. Godine 1993. bilo je  samo  15 specijalista, a dr Veljko Marić je tada bio jedini magistar medicinskih nauka. Danas zdravstvenu zaštitu i obrazovanje studenata Medicinskog fakulteta UIS obavlja 67 specijalista, 13 doktora nauka, 21 magistar, 15 subspecijalista, 17 specijalizanata, 19 mladih kliničkih ljekara, 34  saradnika i konsultanta profesora Medicinskih fakulteta, Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Banja Luke i Foče.

Da je Univerzitetska bolnica Foča prepoznatljiva zdravstvena ustanova u regionu govori podatak da su u 2016. godini u ovoj ustanovi liječili pacijenti iz 49 opština Republike  Srpske, iz 6 kantona ili 13 opština  Federacije  Bosne i  Hercegovine, pacijenti distrikta Brčkog i graničnih  opština Srbije i Crne Gore.

U bolnici vlada dobra organizovanost, ljudski i profesionalni odnos ljekara i medicinskog osoblja prema pacijentima. Pacijentima je obezbjeđena kvalitetna usluga u vidu smještaja, hrane, higijenskih potreba i kompletne zdravstvene njege, te pacijentima na liječenju nisu potrebna dodatna finansijska ulaganja. Univerzitetska bolnica Foča je unaprijed odabrana zdravstvena ustanova od strane osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Naime, u anketama koje provodi Fond zdravstvenog osiguranja ustanova je, već duži niz godina, ocjenjivana navišim ocjenama. Broj pacijenata liječenih na godišnjem nivou kreće se od 13.000 do 14.00o, popunjenost bolnice je veća od 85% od ukupnog kapaciteta, smrtnost u 2016. godini iznosila je 2,27% od ukupnog broja pacijenata, a samo 0,8 % pacijenata premješteno u druge zdravstvene ustanove Srpske –  ovo su samo neki od parametara koji pozitivno govore o kvaliteru rada ove ustanove.

Univerziteska bolnica u Foči je u 2016. godini liječila 6-7% osiguranika FZO Srpske od ukupnog broja koji su liječeni u Republici Srpskoj. Takođe, od ukupnog broja pacijenata koji su liječeni u ustanovi, njih 5-6% pripada drugim fondovima.  Ustanova je u prethodnoj godini ostvarila  prihod  od oko 14.500.000 KM .  U poslednje četiri godine  broj pacijenata u prosjeku raste za 4% godišnje, ukupni rashodi ustanove takođe rastu  za 4% godišnje, a prihodi rastu za 8% godišnje.

Neobično je da je jedan čovjek posvetio toliko energije i vremena u rukovođenju  nekom zdravstvenom ustanovom kao što je to uradio profesor Marić.  U funkciji rukovodioca, pomoćnika, direktora je četvrt vijeka. U tom  periodu odškolovao se 61 doktor specijalista, 15 doktora subspecijalista, a školuju se još 15 doktora specijalista i 3 doktora subspecijaliste. Profesor najveće bogatstvo vidi u kadrovima i podržava školovanje svih medicinskih radnika. Uspostavio  je dobru subordinaciju i povezao iskustvo i mladost te rezultati ne mogu izostati. Subspecijalistički nivo zdravstvene zaštite se kontinuirano razvija, a do danas je dostignut u 12 službi Univerzitetske bolnice Foča. Uvedene su i brojne dijagnostičke metode i terapijske procedure koje se rade samo u velikim Univerzitetskim bolnicama i  Kliničkim centrima.

 

 

Šta nam je činiti ??

Ne smijemo se zadovoljiti ovim rezultatima, znamo da može bolje, a kontinuirana poboljšanja i unapređenja smo dužni provoditi i u budućnosti. Tako ćemo stvoriti da našim pacijentima a i nama bude bolje.

Od građevinskih radova neophodno je do kraja mjeseca marta završiti prvu fazu projekta Energetske efikasnosti na centralnoj zgradi – paviljon B. Do sada je zamijenjeno 680 prozora i vrata, postavljena nova fasada,  ravni krovovi su zamijenjeni novim krovnim pokrivačem, kao i nova kotlovnica za paviljon A i B koja funkcioniše na energetski obnovljivo gorivo. Stvoreno je oko 500m2 novog prostora za tri nove operacione sale, intezivnu hiruršku njegu i administrativni i edukativni prostor za studente.

U toku ove godine treba nastaviti drugu fazu projekta energetske efikasnosti za paviljone A, C, D i E. Na dva paviljona treba stvoriti još 700 m2 prostora za edukaciju i administraciju, takođe treba fizički odvojiti ambulantne prostorije od bolesničkih soba, a zatim instalirati novu kotlovnicu za ove paviljone.

dav

Od paviljona E neophodno je napraviti Urgentni centar i prostor za specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu, apartmane za konsultante i specijalizante. Unutrašnji prostor svih odjeljenja treba adaptirati i prilagoditi standardima. Napraviti dva nova lifta i stvoriti vertikalnu prohodnost ležećih pacijenata.  Obezbjediti novu medicinsku opremu i obnoviti staru. Sve ovo neće biti izvodljivo bez pomoći predsjednika Republike  Srpske, Vlade  i njenih ministarstava. Realizaciju projekta energetske efikasnosti smatramo kao poklon ministrice Srebrenke Golić, koja je  sagledala  potrebe, uvažila naše zahtjeve i već dovela prvu fazu ovog projekta do savršenstva. Svi projekti Vlade RS će mnogo doprinijeti Univerzitetskoj bolnici u njenoj misiji i ispunjenju najviših standarda kvaliteta. Ustanova je već od ranije sertifikovana zdravstvena ustanova, a to znači da ispunjava najviše standarde sistema kvaliteta i u fazi je priprema za akreditaciju. Takođe ustanova je sertifikovana i po međunarodnom strandardu ISO 9001 za upravljanje kvalitetom, što je  još jedna  međunarodna validacija i veliko priznanje za bolnicu, ali i obaveza  za stalno unaprijeđenje rada.