26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Učešće na ,,Implementacionoj radionici’’ u Podgorici

U Podgorici je održana međunarodna „Implementaciona radionica“ povodom implementacije projekata prekogranične saradnje, na kojoj su se učesnici upoznali sa osnovnim smjernicama i pravilima realizacije projekata koji se finansiraju iz fondova EU. Radionici su prisustvovali predstavnici Evropske komisije iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i predstavnici svih organizacija iz pomenutih država koji su dobili pristup EU fondovima, među kojima je i Univerzitetska bolnica Foča.

Univerzitetska bolnica Foča, je u saradnji sa bolnicom Bijelo Polje učesnik u projektu „Together for health“, u okviru koga će se izvršiti nabavka gastroskopa sa kolonoskopom za odjeljenje gastroenterologije Univerzitetske bolnice Foča. Cilj projekta je doprinos smanjenju stope smrtnosti oboljelih od gastroenteroloskih bolesti, rano otkrivanje karcinoma i  poboljsanje kvaliteta dijagnostike i medicinske njege oboljelih.